Trebruer i Orklaparken Rallar Arnfinn Sæthre Brua over Evjensbekken 02
Trebruer i Orklaparken Rallar Arnfinn Sæthre Brua over Evjensbekken 02
Trebruer i Orklaparken Rallar Arnfinn Sæthre Brua over Evjensbekken 02

foto: arnfinn sæthre

prosjektnavn

trebroer i orklaparken

sted
orklaparken, orkanger
63.2917°n, 9.838°ø
prosjektbeskrivelse

Gjennom sin PhD-oppgave har John Haddal Mork jobbet med parametrisering av trekonstruksjoner, og case-oppgaven var å designe to produksjonsklare broer. Follo og Evjen bro er to broer over sideelver til Orkla og binder sammen en 12 km lang tursti gjennom Orklaparken.


Begge broene er utført i samme stil, med bærende fagverksrekkverk i limtre. Mens Follo bro har en klassisk, buet form, har Evjen bro en mer organisk form. Parametriseringen gjør at all geometrigenerering skjer automatisk. Ved å definere premissene til broa, vil all resterende geometri oppdatere seg. Resultatet er en rask design-prosess med redusert bruk av tid og optimalisering i ressursbruk.

 • status

  ferdigstilt 2017

 • oppdragsgiver

  orkdal kommune

 • priser

  orkdal kommunes byggeskikkspris 2018

 • rallars rolle

  konsept,
  prosjektledelse, prosjektering

 • samarbeidspartnere

  moelven, sintef, ntnu,
  marcin luczkowski,
  steinar hillersøy dyvik

 • team

  john haddal mork

Trebruer i Orklaparken Rallar Arnfinn Sæthre Brua over Follobekken 01

foto: arnfinn sæthre

Trebruer i Orklaparken Rallar Arnfinn Sæthre Brua over Follobekken 02

foto: arnfinn sæthre

Trebruer i Orklaparken Rallar Arnfinn Sæthre Brua over Evjensbekken 01

foto: arnfinn sæthre