Ønskekvisten Rallar 03
Ønskekvisten Rallar 03
Ønskekvisten Rallar 03

illustrasjon: agraff arkitektur as, rallar as

prosjektnavn

ønskekvisten

sted
norsk skogfinsk museum, svullrya
60.4159°n, 12.4091°ø
prosjektbeskrivelse

Ønskekvisten er et konkurransebidrag for nytt Skogfinsk museum, og ble gjort i samarbeid med Agraff Arkitektur AS. Sentralt i forslaget er tre viktige uterom, og museumsbygningen ble plassert og formet for å trekke disse uterommene inn i bygget. Det nye skogfinske museet skulle fungere som fremste representant i landet for å formidle skogfinnenes kultur og levemåte på en helhetlig måte.

Bygningens konstruksjonsprinsipp består av to motstående asymmetriske rammer, som i tillegg til å være et karakteristisk konstruksjonselement også fungerer som romdelende elementer og interiør. Gjennom glassfasader får den besøkende gjennom vandringen i museet kontakt med naturen og uterommene. I forslaget er det også lagt opp til at museumsvandringen kan utvides gjennom en sti i skogen og over elva til det eksisterende Finnetunet, som gir de besøkende en utvidetforståelse for kulturen og området.

 • status

  konkurranseforlag

 • prosjekttype

  museumsbygg

 • samarbeidspartnere

  agraff arkitektur as

 • team

  carla carvalho
  john haddal mork
  anders gunleiksrud

Ønskekvisten Rallar 01

illustrasjon: agraff arkitektur as, rallar as

Ønskekvisten Rallar 04

snitt fig. 1

rammer både som konstruksjonselement og romdannende element illustrasjon: agraff arkitektur as, rallar as

Ønskekvisten Rallar 05

illustrasjon: agraff arkitektur as, rallar as

Ønskekvisten Rallar 02

illustrasjon: agraff arkitektur as, rallar as