Rabarbraparken Rallar Sophie Labanotte 01
Rabarbraparken Rallar Sophie Labanotte 01
Rabarbraparken Rallar Sophie Labanotte 01

foto: sophie labonnote-weber

prosjektnavn

rabarbraparken

sted
bakklandet, trondheim
63.4282°n, 10.4033°ø
prosjektbeskrivelse

Rabarbraparken er en lekeplass der undring og gjenbruk står i fokus. Prosjektet består av fem moduler som hver har sin tematikk.

Prosjektet prøver å svare på flere problemstillinger: å gjøre trondheim bedre for barn, legge til rette for undringsbasert lek, aktivisere et offentlig bakgårdsrom som for de fleste har vært ukjent og oppleves som privat, samt gjøre et prosjekt med utstrakt bruk av gjenbruksmateriale.

Rabrarbraparken er utviklet i tett samarbeid med ReMida – senter for kreativ gjenbruk, som arbeider med barn og lek på daglig basis. ReMida har ansvar for vedlikehold og oppdaterer stadig innholdet i parken. Pekka Stokke har lyssatt parken. Rabarbraparken er et forsøksprosjekt og har vist seg å være en stor suksess så langt.

 • status

  ferdigstilt 2018

 • oppdragsgiver

  trondheim kommune

 • prosjekttype

  lekeplass

 • rallars rolle

  konsept, prosjektledelse, prosjektering, utførelse

 • samarbeidspartnere

  remida, trondheim bydrift, ljos as

 • team

  anders gunleiksrud
  eiliv a. m. ribe
  thea hougsrud andreassen

Rabarbraparken Rallar Sophie Labanotte 02

fig. 1

parken er i stadig bruk og flere av elementene flyttes og byttes ut av ReMida foto: sophie labonnote-weber

Rabarbraparken Rallar Sophie Labanotte 03

fig. 2

hva skjer inni her? foto: sophie labonnote-weber

Rabarbraparken Rallar Sophie Labanotte 04

fig. 3

spill en melodi på gamle filer foto: sophie labonnote-weber

fig. 2 hva skjer inni her? foto: sophie labonnote-weber

fig. 3 spill en melodi på gamle filer foto: sophie labonnote-weber

Rabarbraparken Rallar Juliane Schültz 01

foto: juliane schültz

Rabarbraparken Rallar Sophie Labanotte 05

foto: sophie labonnote-weber

Rabarbraparken Rallar Sophie Labanotte 09

foto: sophie labonnote-weber

Rabarbraparken Rallar Juliane Schültz 04

foto: juliane schültz