Piren Rallar Sophie Labonnote 01
Piren Rallar Sophie Labonnote 01
Piren Rallar Sophie Labonnote 01

foto: sophie labonnote-weber

prosjektnavn

piren

sted
kongens gate allmenning, trondheim
63.4301°n, 10.4025°ø
prosjektbeskrivelse

Piren er en åtte meter utkragende trekonstruksjon utelukkende designet ved hjelp av parametriske verktøy og produsert med CNC-fres. Prosjektet ble utviklet som et ledd i revitaliseringen av Nidelva og Kjøpmannsgata, og hadde som mål å gjøre elva og bryggerekkene mer tilgjengelig for publikum. Piren har blitt et attraktivt byrom for både fastboende og turister, som gir den besøkende en ny opplevelse av elverommet.

 • status

  ferdigstilt 2014

 • oppdragsgiver

  trondheim kommune,
  workshop holzbau nordic 2014

 • prosjekttype

  bro, utkikkspunkt

 • rallars rolle

  prosjektledelse, konsept, prosjektering og utførelse

 • pris

  hedrende omtale, trondheims byggeskikkspris 2014

 • team

  john haddal mork
  anders gunleiksrud

Piren Rallar Sophie Labonnote 02

foto: sophie labonnote-weber

Piren Rallar Sophie Labonnote 03

foto: sophie labonnote-weber

Piren Rallar Sophie Labonnote 04

detalj fig. 1

kreftene på flere punkter utover i piren er synliggjort ved inngravering foto: sophie labonnote-weber

Piren Rallar Vegard Eggen 01

foto: vegard engen