Fuglekasse Ablemagic 01
Fuglekasse Ablemagic 01
Fuglekasse Ablemagic 01

illustrasjon: ablemagic as

prosjektnavn

fuglekassen

sted
lorvikvegen
63.8902°n, 11.3803°ø
prosjektbeskrivelse

Gjemt i en treklynge, midt i en åkerøy ligger Fuglekassen, en utleiehytte med et lite fotavtrykk og stort fokus på kvalitet. Prosjektet er pågående og skal bygges av kortreiste materialer med hovedvekt på bruk av treverk. Fuglekassen skal tilby de besøkende landskapsopplevelser og lokal mat, kombinert med en unik arkitektonisk opplevelse. For mer info om prosjektet se vestigarden.no.

 • status

  pågående

 • oppdragsgiver

  privat kunde

 • prosjekttype

  hytte

 • samarbeidspartner

  snekkeriet as,
  arkitre as

 • rallars rolle

  prosjektering
  og utførelse

 • team

  thea h. andreassen
  john h. mork
  carla carvalho
  anders gunleiksrud
  guro eek

Fuglekasse Ablemagic 02

illustrasjon: ablemagic as

Fuglekasse Ablemagic 03

illustrasjon: ablemagic as

Fuglekassen rallar tverrsnitt 2

tegning: rallar as

Fuglekassen rallar planer

tegning: rallar as

Fuglekassen rallar tverrsnitt 1

tegning: rallar as

Fuglekassen rallar sørfasade

tegning: rallar as

Fuglekassen rallar situasjon

tegning: rallar as