EC Dahls Rallar Wittrup DSC7560 web
EC Dahls Rallar Wittrup DSC7560 web
EC Dahls Rallar Wittrup DSC7560 web

foto: kristoffer wittrup

prosjektnavn

bryggeritorget

sted
ec dahls bryggeri, trondheim
63.4418°n, 10.4276°ø
prosjektbeskrivelse

Bryggeritorget er en transformasjon av en parkeringsplass til et offentlig grønt byrom. Tiltaket står som en sentral del av byutviklingen på Nyhavna, og har en midlertidig ramme på fem år. Prosjektet har derfor stort fokus på gjenbruk og ombruk i valg av materialer. Mange av bryggeriets gjenstander har fått nytt liv som møbler, belysning og installasjoner i parken, og det er plantet pors og humle, samt andre vekster som forsterker historien om Bryggerikvartalet som en viktig aktør i områdets utvikling. I tilknytning til parken ligger den gamle fyrsentralen som er transformert til konsertarena og bar, hvor fasadene er åpent opp og en del av utstyret er beholdt som en påminnelse om byggets historie.

 • status

  ferdigstilt 2021

 • oppdragsgiver

  bryggeribyen ec dahls as

 • prosjekttype

  byrom, transformasjon

 • rallars rolle

  konsept, prosjektledelse, prosjektering

 • samarbeidspartnere

  ljos as, tag arkitekter,
  yme arkitekter, 3 kløver as, thio stål as

 • team

  carla carvalho
  thea hougsrud andreassen
  anders gunleiksrud
  john haddal mork
  henrik bjersand sunde

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7456 web

detalj fig. 1

ulik bruk av restmaterialer blir til elementer som skaper undring og lek foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7477 web

detalj fig. 2

gjenbruk av ølrør med trykkmålere og pumper blir sykkelstativ foto: kristoffer wittrup

fig. 1 ulik bruk av restmaterialer blir til elementer som skaper undring og lek foto: kristoffer wittrup

fig. 2 gjenbruk av ølrør med trykkmålere og pumper blir sykkelstativ foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7463 web

foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7679 web

foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7735 WEB

endring gjennom året fig. 3

beplantning og lyssetting sørger for at parken endrer seg gjennom de ulike årstidene foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7704 WEB

fig. 4

pipa og resten av parken er lyssatt av ljos studio foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7657 Web

fig. 5

lampene er utformet sammen med ljos og thio stål foto: kristoffer wittrup

fig. 4 pipa og resten av parken er lyssatt av ljos studio foto: kristoffer wittrup

fig. 5 lampene er utformet sammen med ljos og thio stål foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7395 web

fig. 6

parken er beplantet med vekster knyttet til bryggeriproduksjon foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar Wittrup DSC7522 web

foto: kristoffer wittrup

EC Dahls Rallar prosess 05
EC Dahls Rallar prosess 02
EC Dahls Rallar prosess 01
EC Dahls Rallar prosess 03 1