Oversikt.jpg

Bryggehus på Otnes, Halsa 

Melding om oppstart med privat detaljregulering for gnr: 104, bnr: 35, 36, 66, 69. Bryggehus på Otnes. 

Trykk på knappane under for å laste ned PDF-dokumenta