Miniseminar 05.04 - Groundbreaker

På morgondagens miniseminar skal me i Rallar holde eit innlegg saman med Sunniva Vold Huus og Steffen Wellinger. Her skal me presentere oss sjølve og prosjekta våre.

Miniseminaret skal diskutere kva tilrettelegging og rammer som kan fremme studentaktiviteter.

Møt opp på Mellomrommet 12:15, og bli med i diskusjonen. Me gleder oss!

2013-04-04 17.25.55.jpg