Søndag kveld

Rallar peisar på med modelering, sjokoladespising og diskutering. Alt kan brukast i model.

mms_img957341412.jpg