Rallar tilbake i arbeid

Hei og takk for sist!

Etter ein månad med reising til Cuba og India, har me dei siste dagane vore oppteken med skriving i faget ATH C. I denne oppgåva har me i Rallar skrive ei bygningsanalyse av tre spennande bygg på Rjukan. Såheim kraftstasjon, Sing-Sing og Rjukanhuset har alle blitt grundig studert.

No er me igjen godt igang med formgjevingsarbeidet på det som skal bli eit spennande prosjekt på Rjukan. Følg med for oppdaterningar!

 Modellering på data og i modell

Modellering på data og i modell