Me trur me har knekt koda! Arkitektur lagast ikkje på papir, den skapast i virkeligheita! Rallar er opptatt av å vere med dykk som kunde frå tidlege konseptskisser til prosjektet ditt står ferdig. Draumar kan ikkje overleverast i planteiknig, draumar må følgast opp, må produserast, byggjast og monterast. Rallar står klar til å realisere dine draumar! 

Snakk med oss!

Me held til på WorkWork i Trondheim Sentrum. Ta gjerne kontakt på telefon, mail, snailmail, facebook eller stikk innom WorkWork. Me gledar oss til å lage draumeprosjekt! 

 

Munkegata 58,
7011 Trondheim
post@rallararkitekter.com

anders.jpg

Anders gunleiksrud

Mail:   anders@rallararkitekter.com
Mob: 46 79 08 38

john.jpg

John Haddal Mork

Mail:  john@rallararkitekter.com
Mob: 48037099