Me trur me har knekt koda! Arkitektur lagast ikkje på papir, den skapast i virkeligheita! Rallar er opptatt av å vere med dykk som kunde frå tidlege konseptskisser til prosjektet ditt står ferdig. Draumar kan ikkje overleverast i planteiknig, draumar må følgast opp, må produserast, byggjast og monterast. Rallar står klar til å realisere dine draumar! 

Snakk med oss!

Me har flytta til Nyhavna. Rett ved Dora (gamle Plantesentereret) har me fått leigd oss eit lokale som me skal utvikle til å vere kombinert kontor og verkstad. Kom å besøk oss!  
(Inngang ved havnebassenget)

Kobbes Gate 10
Nyhavna
7042 Trondheim
post@rallararkitekter.com

 
thea.jpg

Thea Hougsrud
Andreassen

thea@
rallararkitekter.com

Mob:  93 85 52 13

anders.jpg

Anders gunleiksrud

anders@
rallararkitekter.com

Mob: 46 79 08 38

john.jpg

John Haddal Mork

john@
rallararkitekter.com

Mob: 48037099